Antartická stanica Eco-Nelson je trvalo osídlená dobrovoľnými posádkami. Zaoberá sa programom “zelenej domácnosti”, prežitím v extrémnych podmienkach, a impact programom (zberom a evidenciou vyplavenín). Pre program prežitia v extrémnych podmienkach je potrebné mať čo najširšiu vzorku ľudí bez ohľadu na vek, vrátane detí a invalidov. Minimálny čas pobytu posádky je 45 dní, maximálny 1 rok. Náklady spojené s transportom osôb a materiálu z Punta Arenas do Antarktídy, a odvozom odpadu sú približne $ 2ooo - 5530 na osobu.Strava a pobyt na stanici je zdarma. Doprava z Európy, Číny alebo USA a ďalšie náklady sú asi $ 1500 na osobu.

Stanica sa nachádza na ostrove Nelson v súostroví South Shetlands, neďaleko Antarktického kontinentu. Ostrov má rozlohu približne 200 km2. Stanica je postavená v nezaľadnenej oáze s rozlohou asi 4 km2, zväčša zarastenej vegetáciou. Pobrežie tvoria piesčité pláže, skaly a ľadovec. Počas hlbokého odlivu je pobrežie čiastočne prístupné. Zakotviť sa dá dobre v zátoke Edgell bay. Ostrov Nelson je oddelený od susedného ostrova King George 400 m širokm prielivom. Na ostrove King George sa nachádza Čilské letisko a osem trvalo osídlených stanic (argentínska, brazílska, čilská, čínska, kórejská, poľská, ruská a uruguajská).

Na ostrove je oceánska klíma a teploty sa pohybujú len v úzkom rozmedzí (január +3 °C, júl –11 °C). Tretinu dní v roku je slnečno a prakticky bezvetrie. Oáza je v lete bez snehu, v zime dosahuje snehová pokrývka 40 cm. Fauna je bohato zastúpená veľrybami, tuleňmi, tučniakmi, inými vtákmi a rôznymi druhmi rýb. Príroda je prísne chránená, povolený je iba lov rýb a zber rias a mušlí pre osobnú spotrebu.

Doprava z Južnej Amerky na Nelson je možná jachtou (5 dní), alebo lietadlom z Punta Arenas. Je potrrebné mať pozvanie stanice, ktorá preberá zodpovednosť za pozvanú osobu. Člen posádky snanice Eco-Nelson je obmedzený hmotnosťou osobných vecí na 10 kg vzhľadom na program prežitia v extrémnych podmienkach. Základná výbava sa nachádza na stanici. Na stanicu je zakázané prinášať dary, ďalej mydlo, šampón, zubnú pastu,itd. Všetok odpad sa musí odviezť späť do Južnej Ameriky.

Hlavným mottom stanice je: “Najdi si prácu, pomôžeš ostatným”. Jedlo sa pripravuje dvakrát denne. Vždy, keď sa opúšťa stanica, je potrebné nechať správu. Na zemi sa chodí vždy po chodníkoch, ľadovec sa prechádza na lane, na mori je nutné mať plávaciu vestu, oheň sa nesmie nechať bez dozoru. Pec na olej alebo drevo vyhreje miestnosť na 18 – 25 °C.

Dnes je stanica trvlo obývaná 1 – 9 ľuďmi. Prvá expedícia sa uskutočnila v roku 1988. Záchranné akcie prebiehajú prostredníctvom vysielačky a helikoptéry. Lekár sa nachádza na čilskej I činskej stanici, v krajnom prípade je nutný transport do Punta Arenas (2715dol.).

V Antarktíde sa hodnota každej veci skladá z vlastnej ceny, ceny transportu do Antarktídy, odvozu späť a v prípade poškodenia najmenej rok fungovania bez danej veci. Preto je dôlžité vždy všetko šetrit. Nestačí len odviezť ľudí a materiál do Antarktídy, ale aj odviezť odpad späť. Pre lepšie pochopenie celej situácie robíme štvordňové kurzy ľadovec – rieka – more.