Jaroslav Pavlíček:Trosečníkem v drsné přírodě.Nové rozšířené vydání vyšlo 2.7.2014

  Auf Wildnis eingestellt,translation Bodo Hell.   A Castaway in the wildness,translation Jan Jun.  

  Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2006, 122 s.          Survival hut (2016)-SOS Antarctica (2014)-Angel in Antarctica (2013),all in chinese,will be edit in Czech and English 2016.


Jaroslav Pavlíček:
Člověk v drsné přírodě.
Práh, Praha 2002. 101 s.

Jaroslav Pavlíček:
Člověk v drsné přírodě.
Olympia, Praha 1989. 133 s. 

Jaroslav Pavlíček:
Trosečníkem v drsné přírodě.
Praha 1993.

Martin Vopěnka:
Antarktida na prahu konce.
Práh, Praha 2000. 168 s.

              
Radek Forman: Antarktický deník                                   
 

 

"Cesta na Antarktidu" Barbora Knappová, Dokořán,2008.    Marek Orko Vácha:Poslední země, Cesta,2007.
kromně knihy prof,Wang Zipana nejlepší INFO

                            

 

 

             

 Jaroslav Pavlíček: Člověk v drsné přírodě,Olympia 1987

 Lubomír Brabec-Zdeněk Šmíd:S kytarou v Abtarktidě,1997